Sosial angst

image52

Du er ikke alene om og trenger ikke være alene med din angst!

Langt flere enn mange tror, strever med sosial angst/fobi. Fler enn hver 10'ende person vil kjenne på sosial angst i løpet av livet. Det er mange!

Den som har sosial angst er redd for oppmerksomhet, spesielt negativ sådan. For å dumme seg ut. For å ikke klare å "prestere" sosialt. Det blir derfor til at en ofte unngår sosiale situasjoner, eller også lider seg gjennom  - hvis det ikke er noen vei utenom. Dette gjør hverdagen og livet mer strevsomt og stjeler mye tid og fokus.


Mange lever med det, med angsten. De tilpasser dagene etter stresset og engstelsen de kjenner i forhold til ulike situasjoner og hendelser. Går kanskje glipp av mye de gjerne skulle ha deltatt på og opplevd, men heller det enn å kjenne på den vonde følelsen av å ikke ha kontroll, være redd for å feile, å ikke håndtere, av å måtte "flykte", og ikke minst at andre kan se at de er engstelige.

Mange tilpasser seg og lever med angsten, men har samtidig lyst til å bli kvitt den, få "has" på den. Noen har prøvd å få det til tidligere, kanskje også flere ganger, og er i tvil om det lar seg gjøre. Andre har enda ikke satt seg inn i hva som finnes av informasjon om sosial angst eller også mer aktive hjelpetiltak. 


Sosial angst er ingen "sykdom". Det er et mønster dannet av dine erfaringer og oppfatninger og av kroppens reaksjon på disse. Ved å få mer informasjon om hvorfor du kjenner "angst" i kroppen og om hva vi mennesker typisk gjør som følge av hva vi kjenner i kroppen, kan du bli tryggere på det å kjenne angst. Gjennom å få tak i hvilke holdninger du bærer med deg og fortolkninger du typisk gjør i ulike situasjoner, kan du bli bedre på å skille "katastrofetenkning" fra realistiske vurderinger. Og endelig, gjennom å møte andre som strever med det samme som deg og å prøve og øve deg på å være i situasjoner du helst unngår, kan du få justert dine antakelser om de "farene" du per i dag ser rundt deg.

Ikke minst kan du erverve en livsholdning som lar deg akseptere at du både kan dumme deg ut, feile og være engstelig, uten at det gjør deg til et dårlig menneske på noen måte. 

Sannheten er, at vi ALLE lærer gjennom våre erfaringer! Og, som kjent; "øvelse gjør mester". 

Grip sjansen da vel? Til å kunne få bedre dager fremover? Til å bli tryggere, både på deg selv og på andre? Til å kanskje til og med få en litt artigere og hyggeligere hverdag? Det unner jeg deg!