Helseangst

Angst for sykdom, smitte og annen uhelse

Helseangst er definert som en overdreven bekymring og redsel for uhelse, og for å få eller selv smitte noen med en alvorlig lidelse eller også dødelig sykdom.


Situasjonen med spredning av corona-viruset gjør mange engstelige. Både for selv å bli smittet, og også for å smitte andre.'


Det er rasjonelt og riktig å i disse dager å være ekstra påpasselig med håndhygiene og å følge myndighetenes råd for å begrense kostnadene, både for liv, helse og økonomi. Dette fordi vi er i en epidemi- og pandemisituasjon hvor vi ikke kjenner hvor viruset befinner seg og samtidig må forsøke å begrense smitte. 


Mange engster seg imidlertid mer enn hva godt og hensiktsmessig er over dette. Og de som allerede var engstelige for sykdommer, smitte, urenhet, folkesamlinger mv,  kan nå få det ekstra vanskelig.  


Den  som lever med helseangst føler gjerne utrygghet over å ikke vite sikkert, eller ha kontroll. 

Det å leve bedre med helseangst handler i stor grad om å våge å ikke ha full kontroll. Slik som turneren i manesjen som har line, men ikke fullt sikkerhetsnett!


Vi er godt kjent med helseangst som problematikk og vet at det er mulig å få hjelp til å leve bedre med de farer livet innebærer. I en førstegangskonsultasjon kartlegger vi sammen hvordan din angst oppleves i hverdagen og hva vi tenker kan være et skritt eller to på veien for å leve bedre med denne. 


Ta kontakt enten pr tlf 98878354 eller også via online-booking (se over).

image59

Helseangst

På kognitiv.no finner du nyttig informasjon om mange psykiske plager, som blant annet helseangst