Selvfølelse - den viktigste følelsen!

Din følelse for deg selv

 

Med oss i livet bærer vi holdninger, meninger og tanker om oss selv. Mange av disse er gjerne etablerte tidlig i livet, gjennom påvirkningen fra personer som var spesielt betydningsfulle eller nær oss i hverdagen. Livshendelser og perioder hvor vi lever under sterk innflytelse fra andre kan også senere i livet påvirke hvordan vi tenker om og føler i forhold til oss selv. 

Uten at vi nødvendigvis er det bevisst, kan vi leve med og og praktisere nedbrytende holdninger til og meninger om oss selv, som påvirker hverdagen og livet vårt.

Mange lever hele livet uten å få ryddet opp i dette. Ved livets ende ser de tilbake og tenker at de skulle ha turt å bryte ut av mønstrene de følte seg "låst" i. At de skulle ha våget mer. Risikert å eventuelt mislykkes, gang på gang, for på sikt å få til. Risikert at omgivelser ble opprørt, bekymret, skuffet eller kanskje mistet interessen. For et gode de egentlig hadde troen på. Å finne seg selv!

Her kan du lese en artikkel om hva det er eldre angrer mest på i livet:  https://www.tv2.no/a/8015519/ 


Å styrke egen selv-følelse handler ikke om å bli en '"egoist" eller en som ikke har rom for andres meninger eller behov. Det handler om å ikke være selvutslettende. Om å finne ut av hvem akkurat du er. Hva du liker, hva du føler, hva du vil og hva du kan. Om å akseptere deg selv for den du er. Ha troen på at du er bra, selv om du gjør feil. Selv om du ikke innfrir egne, eller andres forventninger eller krav. 


Temaet "selvfølelse" har lenge vært noe jeg har brent litt ekstra for, som psykolog. Jeg har møtt så mange, som har hatt så altfor dårlige og begrensende tanker om seg selv! Det er så fortvilende at så mange, ung som eldre,  ikke anerkjenner selv selv og ikke gir seg selv mulighetene til å oppdage alt det unike de er og  ressursene de har, fordi de fortsetter å leve i mønstre hvor de er "flinke", "ikke til bry" og ikke tar plass. 

En gruppe jeg fulgte opp laget dette flotte bildet. Jeg er glad budskapet mitt var tydelig for dem!
En gruppe jeg fulgte opp laget dette flotte bildet. Jeg er glad budskapet mitt var tydelig for dem!

Selvfølelse - enkelt forklart

Video med psykologspesialist Guro Øiestad