Videokonsultasjon

 

Samtaler kan nå gjennomføres som video-/telefonkonsultasjon i PasientSky. 


Samtalen fungerer som en vanlig konsultasjonstime, 

men uten at pasient og behandler fysisk er i samme rom. 


Du kan velge å ikke ha på kamera, men bare benytte mikrofonfunksjonen(som vanlig telefon), dersom du ønsker dette. 


Bruk bookingen  under og skriv at du ønsker samtale gjennom PasientSky.

Du vil så motta bekreftelse på at timen er registrert inn i PasientSky. 


Ved  tidspunkt for avtale logger du inn i Pasientsky med "Min ID" og trykker på kameraikonet ved din avtalte konsultasjonen.


Har du spørsmål, ta kontakt på tlf 98878354