Viruset Corona, covid-19

Behandlingsalternativer fremover (12.03.2020 - )

I disse dager har vi både nasjonalt og  internasjonalt en situasjon hvor vi alle må ha fokus på å begrense smitten av coronaviruset covid-19. 

Samtaler kan nå igjen gjøres på kontoret i Brynsveien 96. Dette ble det åpnet opp igjen for, fra 20.04.2020;

 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/smittevern-for-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt/id2698221/ 

Ved kontoret i Brynsveien 96 er det muligheter for å vaske hender på kundetoalett. Videre er det hengt opp antibac berøringsfri dispenser for håndspriting (85%), i ventesonen. 

Håndtak og overflater gås daglig over med antibac overflatedesinfeksjon (75%).

I samtalerommet sitter vi med >2 meters avstand og håndhilsing erstattes med en rekke kreative hilsningsbevegelser :-)


Samtaler kan også, enten pga du heller ønsket dette eller det ikke er mulig å møte fysisk på kontoret, gjennomføres ved telefonkonsultasjoner med eller uten kamera, gjennom portalen Pasientsky. Pasientsky er en app/programvare  som garanterer sikker kommunikasjon  mellom fastlege/annen behandler og pasient.  Den siste tiden har mange samtaler vært gjort over telefon/video og det har fungert overraskende bra!Telefon-/videokonsultasjoner gjør det mulig å få hjelp  selv om du bor langt unna.


Samtaler kan også gjennomføres ute, mens vi går, såkalt "walk-and-talk" :-)


Er du smittet av Covid-19 eller har luftveisinfeksjon skal vi ikke møtes til fysiske samtaler, men avvente disse til 3 døgn etter at du ble helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk. Har du vært i kontakt med noen som har blitt syke, skal du være i karantene i 14 dager etter siste kontakt med den som ble syk. Oppfølging skjer under disse forholdene kun per telefon/videokonsultasjon .


Ved booking i easypractice (bookingsystemet vårt) registrerer vi din booking videre inn i "Pasientsky". 

Litt før tidspunktet for avtalt konsultasjon logger du deg så på din "Pasientsky" med MinId,  søker navnet; "Janne Schiøll" blant behandlere, finner din avtale og ringer til avtalt tid ved å trykke på videokameraet du får opp som ikon på siden. Det er du som må starte samtalen for at vi skal komme i gang, og på den måten samtykke til konsultasjonen. 

Du kan selv velge om du vil ha kameraet på eller av på din egen enhet. For behandleren spiller det ingen rolle hvorvidt du ønsker det ene eller det andre!


Ved ønske om konsultasjon, book time via bookingen her eller også ta direkte kontakt for nærmere avtale på tlf 98878354


lenker anbefalinger gjeldende psykologvirksomhet og coronatiltak:

 https://www.psykologforeningen.no/medlem/informasjon-om-koronapandemien/block-aktuelle-saker-om-koronasituasjonen/virksomhetsspesifikke-raad-for-psykologer 


 https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19 

Walk-and-talk