Viruset Corona, covid-19

Behandlingsalternativer fremover (12.03.2020 - )

I  disse  dager  har  vi både  nasjonalt  og  internasjonalt  en situasjon hvor vi alle må ha fokus på å begrense smitten av coronaviruset covid-19.


Etter anbefalinger fra helsemyndighetene vil det i perioden fremover derfor ikke gjennomføres samtaler ved kontoret i Brynsveien 96. Dette inntil det situasjonen er endret og vanlig praksis kan gjenopptas uten fare for smittespredning;

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/vedtak-om-a-stenge-ytterligere-virksomheter 


Det er imidlertid fullt mulig med samtaleoppfølging på tross av dette.  Vi kan da enten ha telefonkonsultasjon eller også videokonsultasjon gjennom  «Pasientsky». Pasientsky er  en  app/programvare  som  garanterer sikker kommunikasjon  mellom fastlege/annen  behandler  og  pasient.  Den siste tiden har vi hatt mange slike samtaler og det har fungert overraskende bra!


Ved booking i easypractice (bookingsystemet vårt) registrerer vi din booking videre inn i "Pasientsky". 

Litt før tidspunktet for avtalt konsultasjon logger du deg så på din "Pasientsky" med MinId,  søker navnet; "Janne Schiøll" blant behandlere, finner din avtale og ringer til avtalt tid ved å trykke på videokameraet du får opp som ikon på siden. Det er du som må starte samtalen for at vi skal komme i gang, og på den måten samtykke til konsultasjonen. 

Du kan selv velge om du vil ha kameraet på eller av på din egen enhet. For behandleren spiller det ingen rolle hvorvidt du ønsker det ene eller det andre.!


I tilfelle du ønsker samtale der vi snakker direkte med hverandre, kan  også samtaler  foregå ute,  mens  vi  rusler. Såkalt; «walk-and-talk! 


Ved ønske om konsultasjon, book time via bookingen her eller også ta direkte kontakt for nærmere avtale på tlf 98878354.

Walk-and-talk